study.sk

study.sk – Jarný servis klimatizácie má svoj zmysel

Aj v našich zemepisných šírkach sme si už zvykli, že klimatizácia robí v lete náš život znesiteľným. Vďaka tomu, že znižuje vlhkosť a teplotu vzduchu, predchádza bolestiam hlavy a iným nepríjemným fyzickým stavom, ktoré súvisia s neschopnosťou tela vysporiadať sa v extrémnych podmienkach s príliš vysokou  teplotou  prostredia.

Servis klimatizácie

Nič však nie je zadarmo a o technické zariadenia je potrebné sa starať, aby boli plne funkčné. Bohužiaľ servisu klimatizácie sa často neprikladá dôležitosť. Povinnosť servisu nevyplýva priamo z legislatívy a robí sa len na základe odporučenia výrobcu. Zákon stanovuje iba pravidelné sledovanie  únikov F plynov, ktoré monitoruje príslušný úrad životného prostredia (meranie môže vykonávať iba oprávnená osoba). Pritom stav klimatizácie ovplyvňuje kvalitu vzduchu v miestnosti a má napríklad vplyv aj na náklady v oblasti elektrickej energie.

Air ConditionPrečo je servis klimatizácie potrebný?

  • kvôli zachovaniu optimálnej funkčnosti systému a zvýšeniu jeho životnosti (správny servis môže životnosť až zdvojnásobiť)
  • pravidelne čistené filtre zvyšujú účinnosť zariadenia a znižujú jeho záťaž, čo sa môže odraziť aj na účte za elektrickú energiu
  • niektoré štatistiky uvádzajú, že v prípade zanedbaného alebo nesprávneho servisu stráca klimatizácia každoročne 5 % efektivity a že systém, ktorý si zachováva vrchol svojej efektivity môže mesačne ušetriť na energii až 25 %

Ako prebieha štandardný servis:

  • podľa odporučenia výrobcu sa vykonáva raz alebo dvakrát ročne (obyčajne jarný a jesenný)
  • vykoná sa kontrola zariadenia
  • odmerajú sa základné parametre (tlak, prietok)
  • vyčistia sa jednotky, vyčistia/vymenia sa filtre
  • odmeria sa únik F plynov (súčasť chladiva v zariadení)

V hre je aj zdravie

Ak existuje dôvod, pre ktorý by sa aspoň minimálny servis vykonávať mal, je to určite zdravotné hľadisko. V zle servisovanom systéme sa zhromažďuje peľ, prach a iné nečistoty, rovnako ako baktérie či huby, ktoré sa systémom rýchlo šíria a môžu zhoršovať kvalitu vzduchu. Okrem bežných chorôb ako nádcha či chrípka môžu spôsobovať podráždenia sliznice oka, nosa či hrdla podľa citlivosti a predispozícií jedinca. Na základe viacerých štúdií bolo preukázané, že za veľké percento absencií v práci môžu choroby horných dýchacích ciest, za ktorými stoja práve mikroorganizmy, ktoré sa vyskytujú a šíria klimatizáciou. Navyše môže byť chladiaci systém aj zdrojom nebezpečnej tzv. legionárskej choroby, zapríčinenej baktériou s názvom Legionella, ktorá sa zdržiava v teplom a vlhkom prostredí chladiacich jednotiek.

Foto: Dreamstime.com